Gebruik

ZEER BELANGRIJK!: In ieder geval moet u altijd nazien dat er voldoende olie is in het remcircuit en dat deze vrij van lucht is.
TREK NOOIT DE LAADBRUGGEN MECHANISCH OP door middel van een kraan of rolbrug, er zal onvermijdelijk lucht komen in het circuit waardoor de laadbruggen in eens kunnen neervallen!
Ga in geen geval in de valzone staan van de laadbruggen

Voorkomen


Voor een goede werking van de laadbruggen moeten deze werken met perfect schone olie.
Twee maal per jaar moet de olie ververst worden.
De gebruikte olie is hydrauliek olie multigrade ISO HV22
Zoniet kan vuil of condenswater het systeem beschadigen.
Bij het verversen van de olie moeten de laadbruggen steeds neerliggen op de grond.
Bij het uitvoeren van een herstelling moeten de laadbruggen steeds neerliggen.
Indien dit niet mogelijk is moeten deze verticaal zijn met de kabelspanners gespannen.
Ga in geen geval in de valzone staan van de laadbruggen

Indien de laadbruggen niet zakken.

Druk in geen geval op de laadbruggen om deze te doen zakken

Oorzaak 1: Leidingbreukkleppen slaan dicht. Om te voorkomen dat de laadbruggen zouden vallen bij een leidingbreuk zijn er leidingbreukkleppen voorzien in de cilinders. Deze slaan dicht als het uitgaand debiet te groot is. In de winter kan door een dikkere viscositeit van de olie deze kleppen vlugger dichtslaan.
Oplossing: Steek terug druk op de cilinders om de leidingbreukkleppen te ontgrendelen en laat de laadbruggen trager zakken door de wurger iets meer dicht te draaien.
indien dit geen resultaat oplevert kan het zijn dat de leidingbreukkleppen moet herregeld worden. In dit geval kunnen de leidingbreukkleppen eruit gehaald worden om te vervangen of herregelen.
Deze bevinden zich in de mof van de koppeling aan de cilinder en kunnen door middel van twee dunne schroevendraaiers eruit gehaald worden.
Let wel dat zonder leidingbreukkleppen uw probleem kan opgelost worden maar dat men geen veiligheid meer heeft bij een leidingbreuk.

Oorzaak 2: condenswater in de olie waardoor er zich een ijsblok vormt in het systeem en de olie niet meer kan circuleren.
Oplossing: ijs laten ontdooien en olie verversen.
Voorkom dit probleem door jaarlijk de olie te verversen.

Oorzaak 3: Vuil in het circuit kan de wurger blokkeren.
Oplossing: de wurger volledig open draaien en terug op zijn origine positie terugstellen. Het vuil kan dan uit de wurger zijn maar niet uit het systeem. Ververs daarna de olie.